Մեր ծառայությունները

  • Էնդոդոնտիա՝ լատերալ և ուղղահայաց կոնդեսացիայի եղանակով
  • Ատամների պլոմբում ժամանակակից կոմպոզիտային պլոմբանյութերով
  • Պարոդոնտի հիվանդությունների կոնսերվատիվ բուժում
  • Կոսմետիկ վերականգնողական ատամնաբուժություն
  • Ատամների լազերային սպիտակեցում
Ինչպես գտնել մեզ
Menu